Tag «KV17»

Kandidattests

For at gøre det så let for muligt for vælgerne at finde meningssammenfald med vores kandidat, Morten, har han udfyldt en række kandidattests hos forskellige medier. Nogle af dem er specifikke for et givet politikområde, hvor andre er mere generelle. TV2 Altinget DR (samme spørgsmål som Altinget) FOLA (Forældrenes Landsforening) (Besvarelse endnu ikke offentliggjort) DUF …

Væk med overflødige udgifter!

På opstillingsmødet den 27. september valgte medlemmerne den 43 årige Morten Kristoffer Hansen som spidskandidat. Morten har boet i Hvidovre i knapt 20 år og været aktiv i foreningsarbejde, primært hos søspejderne, i godt 30 år. Morten er gift og har tre børn. Til daglig arbejder han som it-konsulent med affaldssystemer til kommuner. – Jeg …