Category «Politik»

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede i Hvidovre skal have mere frihed og føle, at de er i centrum i den kommunale sagsbehandling. Vi skal tilstræbe et system, hvor borgerens behov er i fokus, ikke systemets. Det skal konkret udmøntes i et system, hvor kommunen udfylder sin rolle som myndighed, og visiterer og tildeler ydelser, hvorefter borgeren kan …